Informacje podstawowe

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Eurodiagnostic

Ulica: ul. Witosa 3
Dzielnica: Bronowice
Miasto: Lublin
Telefon: bezpłatna infolinia 0 800-70-70-72
Strona internetowa: www.eurodiagnostic.pl

Oferta i opis działalności

EURODIAGNOSTIC - NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Firma Eurodiagnostic sp. z o.o. działa w Polsce od marca 2007 roku. Świadczy usługi medyczne z branży diagnostyki obrazowej:

  • wykonywanie badań rezonansu magnetycznego (MR) w pracowniach mobilnych
  • wykonywanie badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) w pracowniach stacjonarnych
  • 24-godzinny system zdalnych opisów badań – teleradiologia
  • wynajem mobilnych aparatów tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR)

Badania są wykonywane przez doświadczony personel o najwyższych kwalifikacjach.

Usługi aparatem mobilnym są świadczone na miejscu w lokalizacji klienta skąd badania są przesyłane i opisywane w centrach opisowych Eurodiagnostic, a następnie wyniki badań są przesyłane zwrotnie w formie elektronicznej i papierowej.

 

Diganostyka mobilna to doskonała alternatywa zapewnienia wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej szpitalom, które nie mają środków na zakup drogiego sprzętu czy wykwalifikowanego personelu do wykonywania takich badań. To także możliwość zwiększenia dostępności do specjalistycznej diagnostyki w małych miejscowościach, szczególnie oddalonych od dużych ośrodków klinicznych.

 

Nasza firma świadczy usługi 24-godzinnych (badania planowe) opisów badań w systemie teleradiologii. Opisy badań na cito są wykonywane w ciągu 2 godzin.

Główne Centrum Teleradiologii znajduje się w Lublinie, poza tym firma rozwija ośrodki satelitarne w całym kraju.

 

Dzięki teleradiologii:

  • umożliwiamy pacjentom całodobowy, telefoniczny dostęp do dyżurnego lekarza radiologa (większość naszych specjalistów to lekarze z tytułem doktora nauk medycznych)
  • zapewniamy regularny audyt kliniczny – 10% wykonywanych opisów jest weryfikowanych przez drugiego specjalistę w danej dziedzinie
  • zapewniamy obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek służby zdrowia

Eurodiagnostic korzysta z nowoczesnych systemów PACS i RIS (Infiniti i Medavis).

Stacjonarne pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego działają na terenie szpitali publicznych w całej Polsce: w Łukowie, Lubartowie, Lublinie, Radzyniu Podlaskim, Działdowie, Żarach, oraz Iławie.

Eurodiagnostic jako jedyna spółka w Polsce, świadczy też usługi wynajmu sprzętu (tomografy i rezonanse), np. na czas wymiany lub awarii aparatów w pracowniach diagnostycznych jednostek służby zdrowia. Czasowy wynajem aparatów mobilnych może być także sposobem na skrócenie kolejki pacjentów oczekujących na badanie w danej placówce medycznej.

Sprzęt można też wynająć długoterminowo, dzięki czemu można świadczyć usługi diagnostyczne bez konieczności inwestycji kapitałowych. Bogata flota jednostek mobilnych daje możliwość wyboru systemu najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i możliwości finansowych klienta.

W przypadku zainteresowania ofertą firmy uprzejmie prosimy o kontakt:

z telefonów stacjonarnych – bezpłatny 800 70 70 72

z telefonów komórkowych – 81 463 86 08

Zapraszamy na stronę: www.eurodiagnostic.pl

Kategorie i telefony