I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin serwisu medycznylublin.pl stanowi umowę między osobami, które korzystają z serwisu, zwanymi w dalszej części umowy Użytkownikami, a Agencją Informacyjną eL-Media, zwaną w dalszej części umowy Wydawcą.

 2. Dokument określa zakres usług świadczonych przez serwis medycznylublin.pl i warunki korzystania z nich przez Użytkowników.

 3. Serwis udostępnia dane teleadresowe placówek służby zdrowia, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz chorych oraz salonów zdrowia i urody, znajdujących się w Lublinie. Obecnie baza liczy kilkaset pozycji i jest na bieżącą uzupełniana i aktualizowana.

 4. Medycznylublin. pl to także źródło informacji na temat bezpłatnej pomocy medycznej. W odrębnym katalogu Użytkownicy znajdą dane dotyczące specjalistycznych placówek, które przyjmują pacjentów na podstawie kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 5. Użytkownicy mogą mieć wpływ na to co pojawia się na medycznylublin.pl, dzieląc się własnym doświadczeniem, przekazując informacje, zamieszczając podziękowania i prośby. Jednak o ostatecznej zawartości serwisu decyduje Wydawca, który o wprowadzanych w nim zmianach i modyfikacjach nie musi wcześniej informować Użytkowników.

II. Odpowiedzialność

 1. Medycznylublin.pl jest skierowany do nieograniczonej liczby odbiorców. Publikowane w nim dane są na na bieżąco aktualizowane i pochodzą z publicznie dostępnych, wiarygodnych źródeł. Stanowią więc, według Wydawcy, rzetelne źródło informacji. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie danych dostępnych w Serwisie. Wszelkie porady, opinie, reklamy i komentarze mają jedynie charakter informacyjny i edukacyjny, nie mogą być podstawą do przeprowadzenia leczenia i zastąpić wizyty u lekarza.

 2. Wydawca nie bierze też odpowiedzialności za ewentualne szkody, które poniosą Użytkownicy korzystający z serwisu, spowodowane brakiem transmisji, opóźnieniami w przesyłaniu danych, utraty danych czy innymi problemami wynikającymi z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

III. Prawa autorskie

 1. Serwis medycznylublin.pl stanowi przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Zawarte w nim informacje, grafika, logo, kolory i inne materiały nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez pisemnej zgody Wydawcy (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

IV. Korzystanie z serwisu medycznylublin.pl

 1. Serwis jest ogólnodostępny. Korzystanie z jego bazy danych jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Do przeglądania katalogów służy wyszukiwarka.

 2. Użytkownicy, którzy chcą zamieszczać w serwisie informacje, wypowiedzi, prośby, podziękowania, zdjęcia czy inne materiały oraz ci, którzy chcą otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych treściach publikowanych na medycznylublin.pl, muszą się zarejestrować w serwisie podając swój adres internetowy. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Za prawdziwość danych, podanych przy rejestracji, odpowiada wyłącznie Użytkownik. Wydawca zapewnia, że nie będzie ich wykorzystywać niezgodnie z prawem. Mogą być one udostępniane osobom trzecim tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili może modyfikować swoje dane, a także wyrejestrować się z serwisu bez podania przyczyny. Wydawca także może usunąć konto Użytkownika z serwisu z powodu np. naruszenia niniejszego regulaminu.

 4. Za treść wypowiedzi Użytkowników odpowiadają ich autorzy. Wydawca zastrzega sobie prawo zatwierdzania, skracania i redagowania zamieszczonych przez Użytkowników wpisów. Może je też usuwać bez podania przyczyny. W serwisie medycznylublin.pl nie można zamieszczać treści niezgodnych z prawem, o charakterze rasistowskim oraz naruszających dobre obyczaje i kulturę (wpisy obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby, itp)

 5. Dane teleadresowe zamieszczane w katalogach, uporządkowane według kolejności alfabetycznej, lub według podziału dzielnicowego Lublina, zamieszczane są bezpłatnie. Mogą je zgłaszać zarówno Użytkownicy indywidualni jak i instytucjonalni. Każda inna forma publikowania wizytówki firmy (placówki medycznej, praktyki lekarskiej, salonu kosmetycznego, itp.) wymaga uiszczenia opłaty. W serwisie mogą być również zamieszczane banery reklamowe i artykuły sponsorowane. Szczegóły w zakładce REKLAMA.

V. Postanowienia Końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 2. Pytania związane z funkcjonowaniem portalu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@medycznylublin.pl.