1. Niniejszy dokument opisuje jak Agencja Informacyjna eL-Media – wydawca serwisu medycznylublin.pl, chroni prywatność użytkowników serwisu podczas gromadzenia danych osobowych. Dokument zawiera informacje o tym jakie dane są od nich pobierane i w jaki sposób są wykorzystywane.

  2. W celu zarejestrowania się do serwisu użytkownik wypełnia formularz, w którym podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne i potrzebne, by móc korzystać z niektórych elementów serwisu.

  3. Użytkownicy serwisu, którzy się na nim zarejestrują, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

  4. Wydająca serwis medycznylublin.pl, Agencja Informacyjna eL-Media zapewnia, że chroni te dane, przestrzegając wszelkich, obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Nie sprzedaje i nie użycza podanych przez użytkowników informacji podmiotom do tego nieuprawnionym. Adresy e-mail i inne dane są udostępniane tylko po podaniu hasła, które użytkownik może modyfikować.

  5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Wydawca serwisu. Informacje będą wykorzystywane na serwisie medycznylublin.pl do podpisywania wiadomości przesłanych przez użytkownika i przekazywania na podany przez niego e-mail informacji o nowościach w serwisie.

  6. Pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować na adres redakcja@medycznylublin.pl.