Problem z nerkami u dziecka

Moja córka ma problem z nerkami. Pani doktor podejrzewa, że z pęcherza moczowego cofa się mocz do nerek. Czy to jest poważne i gdzie się z tym udać?

Cofanie się moczu z pęcherza moczowego do moczowodów i nerek występuje u ok. 20 - 50 proc. dzieci z nawracającymi infekcjami układu moczowego. W przypadku podejrzenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, czyli cofania się moczu z pęcherza moczowego do moczowodów i nerek powinno się wykonać cystografię mikcyjną lub nowocześniejszą odmianę tego badania sonocystografię mikcyjną.

Cystografia to badanie RTG, które dostarcza informacji o nieprawidłowościach w budowie pęcherza moczowego, moczowodów (pozwala wykryć wady, zwężenia i inne przeszkody) oraz umożliwia określenie stopnia zmian w układzie kielichowo-miedniczkowym, w przypadku wystąpienia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, czyli cofania się moczu. Określenia stopnia odpływów jest ważne, ponieważ od tego zależy wybór metody leczenia, czy będzie to leczenie zachowawcze czy np. chirurgiczne.
Badania cystografii mikcyjnej można wykonać w szpitalu i niektórych przychodniach specjalistycznych.