Borelioza

Czy borelioza może być przenoszona drogą płciową?

Brak jest wiarygodnych badań naukowych potwierdzających inny - poza kleszczem - sposób zakażenia krętkiem boreliozy. W oficjalnych publikacjach przyjmuje się, że borelioza jest odkleszczową, wielonarządową chorobą zakaźną. Krętek boreliozy jest jedną z niewielu bakterii, która przekracza barierę krew - mózg i istnieją już doniesienia naukowe wskazujące na to, że może przenikać do mleka matek karmiących, a także przez łożysko do płodu. W USA z tego powodu Fundacja Choroby z Lyme z Hartford od wielu lat prowadzi rejestr kobiet ciężarnych. Stwierdzono, że pacjentki, którym podczas ciąży podaje się odpowiednie dawki antybiotyków nie rodzą dzieci z boreliozą. Naukowcy z ILADS są przekonani, że krętki mogą przenosić się także poprzez transfuzję krwi oraz drogą płciową. W Polsce część lekarzy jest o tym także przekonana, ale część jest przeciwna tej tezie i powołuje się na brak jednoznacznych badań.