Sobota, 20:00 01-09-2012

Choroby zapisane w genach. Czy można wykryć je w Lublinie

Badania genetyczne pozwalają ocenić ryzyko odziedziczenia po przodkach skłonności do wielu chorób. Szacuje się, że genetyczne podłoże ma blisko 4 tysiące chorób m.in. cukrzyca, padaczka, nadciśnienie samoistne, alergia, choroby serca, mukowiscydoza, zespół Downa, choroba Alzheimera, Parkinsona. Niestety, także większość przypadków raka jest uwarunkowana genetycznie.

Medycyna stara się wykorzystać tę wiedzę, by pomóc ludziom z grup ryzyka czyli rodzin, w których choroby uwarunkowane genetycznie występowały licznie. W tym celu przeprowadza się u osób zdrowych badania, które mają za zadanie sprawdzić, czy w ich organizmie nie występuje groźna mutacja genowa. Jej obecność nie oznacza, że choroba na pewno się ujawni. Stwierdzenie predyspozycji genetycznych pozwala jednak na zastosowanie odpowiedniej profilaktyki, częstego wykonywania badań diagnostycznych, by chorobę można było wykryć jak najwcześniej, a dzięki temu skuteczniej ją leczyć.

Jakie badania genetyczne wykonuje się w Lublinie?

Głównie badania molekularne genów pod kątem wykrycia chorób nowotworowych (rak piersi, jajnika, jelita grubego, prostaty, tarczycy, czerniaka) oraz badanie kariotypu u osób, które mają  m.in. problemy z zajściem w ciąże czy mają podstawy obawiać się wad genetycznych u potomstwa. Do wykonania całego profilu badań genetycznych wystarcza kropla krwi. Gdzie w Lublinie znajdują się poradnie genetyczne?