lek. med. Ziółkowski Cezary

ginekolog, położnik

Miejsce pracy

Zamojski Szpital Niepubliczny
ul. Peowiaków 1, Zamość

Gabinet prywatny

Centrum Usług Medycznych Sonologistic
ul. Peowiaków 1b, Kilińskiego 75, Zamość
NZOZ Jol-Oko
ul. Lwowska 61e, Zamość