lek. med. Zymon Robert

chirurg

Miejsce pracy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
Al. Jana Pawła II 10, Zamość

Gabinet prywatny

Centrum Usług Medycznych Sonologistic
ul. Peowiaków 1b, Kilińskiego 75, Zamość